Studia Podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia – Specjalizacja
w Psychologii Klinicznej
 

Informacje o studiach

 
Studia Podyplomowe w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej to unikatowa propozycja na Uniwersytecie Gdańskim, który jako jeden z trzech ośrodków akademickich w Polsce (obok Instytutu UAM w Poznaniu i Uniwersytetu SWPS w Katowicach) zapewnia przygotowanie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Instytut Psychologii UG posiada zgodę Ministra Zdrowia na stworzenie ośrodka akredytacyjnego, zgodnie z programem ministerialnym specjalizacji w Psychologii Klinicznej (Instytut Psychologii UG pod nr 18). Uniwersytet Gdański prowadzi kształcenie w ramach następujących ścieżek specjalizacyjnych:
 

  • psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
  • psychologię kliniczną chorób somatycznych
  • neuropsychologię kliniczną
  • psychologię kliniczną dzieci i młodzieży

 

Załącznik

Od dnia 22 marca 2017 r. obowiązuje nowa ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Więcej informacji: psychologia-konsultanci.pl

 

O uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
ug3

panorma in mari via tua