Tryb i czas trwania studiów

Studia podyplomowe w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej realizowane są w ramach ośmiu semestrów w formie niestacjonarnej. Liczba godzin zajęć teoretycznych przy uwzględnieniu planu studiów wynosi 530, a przewidywania minimalna liczba godzin stażu praktycznego – 1920.

 

Dwa pierwsze lata, zgodnie z programem ministerialnym, obejmują te same treści dla wszystkich Słuchaczy i dotyczą wszystkich czterech specjalności – psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych, psychologię kliniczną chorób somatycznych, neuropsychologię kliniczną i psychologię kliniczną dzieci i młodzieży. Podczas kolejnych dwóch lat program zawierać będzie treści z wybranej jednej, wąskiej ścieżki specjalizacyjnej.

 

 

ug-6

panorma in mari via tua