Kadra dydaktyczna

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, goście specjalni z innych uczelni (m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz praktycy, mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki studiów.

panorma in mari via tua