Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia Studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej jest przewidziane w programie studiów złożenie egzaminu kończącego studia podyplomowe, zdanie egzaminu z języka obcego oraz przygotowanie i złożenie pracy poglądowej lub badawczej, wykazującej umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii klinicznej w wybranej szczegółowej ścieżce specjalizacyjnej uczestnika studiów.

 

Egzamin kończący specjalizację (Państwowy Egzamin Specjalizacyjny – PESoz) to egzamin dwuczęściowy, składający się z egzaminu teoretycznego i praktycznego.

 

Pozytywny wynik uzyskany w części egzaminu teoretycznego upoważnia absolwenta do podejścia do egzaminu praktycznego.

 

Kwestie egzaminu rozstrzygają aktualne przepisy wykonawcze do obowiązującej ustawy o specjalizacjach w ochronie zdrowia.

 

Zdania egzaminacyjne dla PESoz opracowywany i ustalany jest z konsultantem krajowym w dziedzinie psychologii klinicznej, odrębnie na każdą sesję egzaminacyjną

سرور اختصاصی ایران

panorma in mari via tua