Ramowy i szczegółowy program studiów

plan

 

Program studiów obejmuje zagadnienia związane z diagnostyką, rozumieniem i metodami pracy terapeutycznej na każdym poziomie rozwoju człowieka (dzieci, młodzież, dorośli), dostosowanymi do potrzeb i możliwości zarówno osób zdrowych, jak z różnymi chorobami psychicznymi i somatycznymi oraz problemami klinicznymi.

 

Kadrę dydaktyczną tworzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, goście specjalni z innych uczelni (m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II) oraz praktycy, mający doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu tematyki studiów.

 

 

Lp. PRZEDMIOT Liczba godzin Forma zaliczenia
wykłady Staż praktyczny
1 Podstawy medycyny dla psychologów 30 Zaliczenie
2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania 24 120 (20 dni roboczych) Zaliczenie
3 Kliniczna diagnoza psychologiczna 24 120 (20 dni roboczych) Zaliczenie
4 Teorie psychologiczne w kontekście klinicznym 30 Zaliczenie
5 Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa 30 240 (40 dni roboczych) Zaliczenie
6 Zagadnienia neuropsychologii 48 240 (40 dni roboczych) Zaliczenie
7 Prawidłowości rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania 18 Zaliczenie
8 Formy zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania 48 Zaliczenie
9 Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży 30 240 (40 dni roboczych) Zaliczenie
10 Podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej 30 Zaliczenie
11 Psychologia uzależnień 24 120 (20 dni roboczych) Zaliczenie
12 Interwencja kryzysowa 24 120 (20 dni roboczych) Zaliczenie
13 Etyka zawodowa i aspekty prawne pracy psychologa 24 Zaliczenie
14 Profilaktyka i promocja zdrowia 18 Zaliczenie
15 Prawo medyczne 12 Zaliczenie

 

BLOKI SZCZEGÓŁOWE (do wyboru):

 

 MODUŁ I – PSYCHOLOGIA KLINICZNA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH

L.p. Moduł  Teoria – Liczba godzin Staż –
Liczba godzin
1 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania wg ICD-10. Objawy psychopatologiczne i zespoły objawów 18 120 (20 dni roboczych)
2 Psychologiczna diagnoza zaburzeń psychicznych 18 120 (20 dni roboczych)
3 Psychologiczne koncepcje wyjaśniania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania 18
4 Poradnictwo i psychoterapia 18 240 (40 dni roboczych)
5 Rehabilitacja i metody działań środowiskowych 18 120 (20 dni roboczych)
6 Psychologia kliniczna w orzecznictwie sądowym 18 120 (20 dni roboczych)

 

MODUŁ II – PSYCHOLOGIA KLINICZNA CHORÓB SOMATYCZNYCH

L.p. Moduł Teoria – Liczba godzin Staż –
Liczba godzin
1 Psychologiczne teorie zachowań i możliwości ich wykorzystania w praktyce psychologicznej wobec chorych somatycznie 18 120 (20 dni roboczych)
2 Symptomatologia i terapia chorób somatycznych 30 240 (40 dni roboczych)
3 Dynamika zmian psychicznych w przebiegu chorób somatycznych 18 120 (20 dni roboczych)
4 Specyfika diagnozy psychologicznej w chorobach somatycznych 18 120 (20 dni roboczych)
5 Pomoc, terapia i interwencja psychologiczna w chorobach somatycznych 24 120 (20 dni roboczych)
6 Profilaktyka, promocja i prewencja zdrowia w chorobach somatycznych 12

  

MODUŁ III – NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA

L.p. Moduł Teoria – Liczba godzin Staż –
Liczba godzin
1 Mózgowa organizacja zachowania z perspektywy neuropsychologii i nauk neurobiologicznych 18 _
2 Konsekwencje psychologiczne uszkodzenia mózgu o zróżnicowanej etiologii, charakterystyce lokalizacyjnej i etiologicznej 18 240 (40 dni roboczych)
3 Elementy neuropsychologii dzieci i młodzieży 18 120 (20 dni roboczych)
4 Problemy neuropsychologiczne chorych w wieku podeszłym 18 120 (20 dni roboczych)
5 Specyficzne problemy neuropsychologiczne chorych w oddziale neurochirurgii 18 120 (20 dni roboczych)
6 Praktyczne aspekty diagnostyki neuropsychologicznej 18 _
7 Pomoc i rehabilitacja neuropsychologiczna 18 120 (20 dni roboczych)

 

MODUŁ IV – PSYCHOLOGIA KLINICZNA DZIECI I MŁODZIEŻY

L.p. Moduł Teoria – Liczba godzin Staż –
Liczba godzin
1 Zaburzenia psychiczne i zachowania u dzieci i młodzieży 30 300 (50 dni roboczych)
2 Grupy szczególnego ryzyka zaburzeń w okresie dzieciństwa i dorastania 30 300 (50 dni roboczych)
3 Specjalistyczna diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży 18
4 Podstawowe formy pomocy psychologicznej dla dzieci, młodzieży i ich rodzin 30 120 (20 dni roboczych)
5 Kompetencje psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą 12
panorma in mari via tua