ZMIANA FORMUŁY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO na egzaminie specjalizacyjnym

ZMIANA FORMUŁY EGZAMINU PRAKTYCZNEGO na egzaminie specjalizacyjnym

Szanowni Państwo!

Od sesji jesienno – zimowej 2019 r. zmienia się formuła egzaminu praktycznego z psychologii klinicznej. Specjalizant będzie w części praktycznej egzaminu losował przypadek w zakresie swojej subspecjalizacji, przygotowany wcześniej przez Komisję Egzaminacyjną. Specjalizanci będą opracowywać przypadek na miejscu. Dodatkowo specjalizanci proszeni są o przywiezienie na egzamin studium przypadku (jeden egzemplarz podpisany przez kierownika specjalizacji), stanowiącego formę rozliczenia i zaliczenia kształcenia specjalizacyjnego. Komisja rozpatrzy studium przypadku w trakcie egzaminu specjalizacyjnego. W okresie przejściowym (czas do najbliższej sesji egzaminacyjnej) studia przypadku, które zostaną przesłane przez Urzędy Wojewódzkie będą zbierane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Psychologii Klinicznej.

Zmiana wynika z kwestii logistyczno – ustawowych (RODO, system SMK, brak regulacji prawnych dotyczących zbierania, przesyłania oraz przechowywania studium przypadku do części praktycznej egzaminu specjalizacyjnego).

panorma in mari via tua