KONTAKT

Instytut Psychologii
Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Bażyńskiego 4,
80-309 Gdańsk
pokój C 325
I piętro, poziom 300

 


Kierownik studiów
prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia
E-mail: mariola.bidzan@ug.edu.pl,
specjalizacja.psychologiakliniczna@ug.edu.pl

 

 

koordynator studiów podyplomowych
dr Ilona Poćwierz-Marciniak
Zakład Neuropsychologii
E-mail: ilona.pocwierz-marciniak@ug.edu.pl

 

 

 

ug4

panorma in mari via tua