Cel studiów

Uzyskanie przygotowania teoretycznego i praktycznego do uzyskania specjalizacji z Psychologii Klinicznej.

 

Kształcenie specjalizacyjne prowadzone będzie zgodnie z:

•    ustawą z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/599/1),
•    rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1217/1),
•    programem specjalizacji w psychologii klinicznej (https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-w-ochronie-zdrowia/programy/).

 

Ukończenie szkolenia specjalizacyjnego oraz zdanie państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PESoz) prowadzi do uzyskania tytułu specjalisty psychologa klinicznego.

 

Absolwent studiów podyplomowych w zakresie specjalizacji w Psychologii Klinicznej  uzyskuje kwalifikacje praktyczne do pracy w instytucjach, których zadaniem i celem jest diagnostyka, opiniowanie oraz oddziaływanie psychologiczne i społeczne wobec osób z różnymi problemami rozwojowymi, zdrowotnymi (zarówno somatycznymi jak i psychicznymi), a także wobec osób zdrowych w zakresie profilaktyki pierwszego stopnia.

 

ug-5

panorma in mari via tua