REKRUTACJA

 

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego informuje, że w dniach od 1 maja do 30 maja 2023r. Pomorski Urząd Wojewódzki prowadzić będzie nabór na specjalizację w psychologii klinicznej.

Równocześnie informujemy, iż Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego jako jednostka posiadające akredytację na prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego:

 

 1.  zgłosił 36 wolnych miejsc na powyższe postępowanie kwalifikacyjne,
 2.  przewiduje prowadzenia kształcenia w ramach wszystkich czterech ścieżek kształcenia specjalizacyjnego tj:
  • Psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych
  • Psychologii klinicznej chorób somatycznych
  • Psychologii klinicznej dzieci i młodzieży
  • Neuropsychologii,
 3. nie przewiduje przyjęcia osób uzupełniających specjalizację do posiadanego pierwszego stopnia specjalizacji z psychologii klinicznej,
 4. zgłosił koszt szkolenia specjalizacyjnego na osobę za cały okres kształcenia specjalizacyjnego (przewidziany na 4 lata) w kwocie 25 600 zł (3 200 zł za semestr).

Postepowanie kwalifikacyjne oraz kształcenie prowadzone będzie zgodnie z:

 

REKRUTACJA NA SPECJLIZACJĘ ODBYWA SIĘ POPRZEZ SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA. REKRUTACJĘ PROWADZI POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI.
Zgodnie z art. 11. Ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitowania Kształcenia (SMK) ( https://smk.ezdrowie.gov.pl/), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia.

Wniosek składa się w terminie 1 maja do 30 maja 2023 na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do 30 czerwca 2023.
Informacje na temat składania wniosku oraz postępowania kwalifikacyjnego znajdą Państwo także na stronie Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/43-wydzial-zdrowia-pomorskie-centrum-zdrowia-publicznego/oddzial-szkolenia-pracownikow-medycznych/specjalizacje/inne-dziedziny/109-rozpoczecie-specjalizacji)

 

W sprawie składania wniosków o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim

 

Pomorski Urząd Wojewódzki,

Wydział Zdrowia – Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Szkolenia Pracowników Medycznych
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

 

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Elżbieta Bagrowska tel. 58 30 77 187, fax 58 30 77 188, pokój 246

 

Osoby zakwalifikowane do odbywania szkolenia specjalizacyjnego wojewoda skieruje do jednostki prowadzącej takie kształcenie. Równocześnie jednostka tj. w tym przypadku Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzyma informację o osobach skierowanych na kształcenie.

 

Po otrzymaniu informację o osobach skierowanych na kształcenie Uczelnia będzie kontaktować się mailowo ze wskazanymi osobami celem dalszego postępowania oraz dalszych procedur i informacji organizacyjnych związanych z kształceniem.

 

Planowany termin uruchomienia kształcenia specjalizacyjnego dla osób zakwalifikowanych do jego odbycia to wrzesień 2023 r.

 

Ramowy i szczegółowy program studiów

panorma in mari via tua