Opłata za studia

3 200 zł za semestr

 

Opłatę można uiścić jednorazowo za rok (5 400 zł) przed rozpoczęciem studiów

 

W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty

 
 
ug-1

panorma in mari via tua